Articles Tagged ‘مقالات رایگان - آی‌آر‌آمار، مشاورپژوهشگران’

آمار توصیفی(سطح یک)

 

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

آمار توضیفی(سطح یک)

10ساعت

تمامی علاقمندان به آمار

 آشنایی با ریاضیات مقدماتی 

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

برآوردهای پارامترهای جامعه و خطاهای معیار این برآوردها در نمونه گیری طبقه بندی شده

 در دو نوع نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه گیری سیستماتیک لازم است که نمونه ای از جامعه به صورت یک کل گرفته شود ودر هیچ یک از آنها لازم نیست که زیر حوزه ها یا زیر گروههای جامعه قبل از گرفتن نمونه شناسایی شوند .ولی گاهی اوقات می توان چارچوب نمونه گیری را به گروهها یا طبقه هایی افراز و نمونه گیری را جداگانه در داخل هر طبقه اجرا کرد . این طرح نمونه گیری را نمونه گیری طبقه بندی شده می نامند.اگر برای انتخاب نمونه در داخل هر طبقه از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شود طرح نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده می نامند.نمونه گیری طبقه بندی شده به این دلیل در انواع خاصی از آمارگیریها به کار می رود که آسانی درک نمونه گیری تصادفی ساده را با افزایش  قابل توجهی در قابلیت اعتماد بالقوه ترکیب می کند.هرگاه بخواهیم برآوردهای جداگانه ای از پارامترهای جامعه برای هر یک از زیر حوزه ها در داخل کل جامعه به دست آوریم و علاوه بر آن بخواهیم مطمعن باشیم که نمونه ما نماینده جامعه است استفاده از این فن راحت است.

رگرسیون سلسله مراتبی و کاربرد آن

ر رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی ، محقق ترتیبی را که متغیرهای پیشگو در قالب دو مجموعه  وارد مدل می شوند مشخص می کند. لذا با استفاده از این رویه می توان کیفیت مدل و اثر متغیری یا گروهی از متغیرها را بعد از  کنترل اثر متغیر(های) مرحله اول  بررسی نمود. 

 محقق برای این متغیر(ها)،متغیرهای مرحله اول، مدل رگرسیونی چندگانه را اجرا می نماید( توجه: بنا به نیاز می توان رویه های گوناگون enter، stepwise،remove، backward  یا forward را انتخاب نمود).  از روی خروجی مربوطه برای این مدل ، مدل مرحله اول، می توان میزان تغییراتی که توجه آن توجیه شده  است را بدست آورد(منظور بررسی ضریب تعیین می باشد). محقق مدل مرحله دوم را با ترکیب متغیرهای اولیه به همراه مجموعه متغیرهای جدید اجرا می نماید و از بررسی نتایج این دو مرحله و مقایسه مقدار تغییرات توجیه شده به سوال زیر پاسخ می دهد:

 

آیا مدل رگرسیونی با کنترل اثر متغیر(های) خاصی، در سطح مجموعه ای از متغیرهای پیشگوی دیگر معتبر است؟ 

 در انتها می توان نکات زیر را برای این رویه بیان نمود:

1-رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی به محقق این امکان را می دهد که ترتیب استفاده از فهرستی از متغیرهای پیشگو را مشخص نماید.

2-  این اقدام در نرم افزار SPSS با مشخص کردن دو مجموعه از متغیرها در دو بلوک به راحتی قابل انجام است.

3- در مرحله اول، می تواند تغییرات تنها یک متغیر کنترل گردد و لازم نیست حتما مجموعه ای از آنها را استفاده نمود.

4-رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی برای محاسبه ضرایب مسیر در تحلیل مسیر ساده استفاده می شود.

5-این رویه به تحلیل چند سطحی (multi-level analysis) نیز نامیده میشود.

 

شما می توانید حال این سوال را بررسی نمایید: مقایسه بین رگرسیون گام به گام و این رویه چه نتیجه ای را در بر دارد؟

 

(منبع و تاریخ انتشار: وبلاگ بینش آماری، در  نجشنبه ۲۰ تیر۱۳۹۲ توسط نورالله تازیکه میاندره)

جهت درخواست آموزش نرم افزارها و تئوری های آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر می توانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:  09300023999

رایانامه:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

 مقایسه آزمون t  با z

 

1.آزمون z

شرایط و ویزگی ها:

1.انحراف استاندارد جامعه (σ) معلوم است .

2. برای نمونه های بزرگ به کار میرود.

3. میانگین برابر صفر و انحراف استاندارد یک است .

4.کشیدگی منحنی z نسبت به آزمون t کمتر است .

آزمایه کنترل شده تصادفی (RCT)

آزمایه کنترل شده تصادفی(Randomized controlled trial یا randomized control trial  اختصار شده با RCT)  یک نوعی از آزمایش علمی (اغلب پزشکی) می باشد که در آن هدف کاهش اریبی برای هنگامی میباشد که آزمایش جدید در حال آزمودن می باشد. افرادی که در آزمایه شرکت می کنند به طور تصادفی به یکی از گروه های زیر تخصیص داده می شوند: گروهی که تیمار تحت بررسی را دریافت می کند یا گروه کنترل یعنی گروهی که تیمار استاندارد (تیمار دارونما=placebo) استفاده می شود. تصادفیدن (Randomization)  اریبی منتج از انتخاب را مینیممم می کند و گروه های مقایسه ای مختلف این امکان را فراهم می سازد که پژوهشگران قادر باشد اثرات تیمار را در مقایسه با گروه کنترل (بدون تیمار) مشخص نماید؛ هنگامی که متغیرهای دیگر ثابت نگه داشته می شوند. اغلب، RCT   به عنوان استاندارد طلایی برای آزمایه های کلینیکی بررسی می شود. RCT ها اغلب برای آزمودن کارایی یا اثر انواع گوناگونی از مداخله پزشکی استفاده می شود و ممکن است اطلاعاتی در باره ی اثرات مخالف از قبیل واکنش های دارویی فراهم نمایید. تخصیص تصادفی مداخله، پس از آنکه آزمودنی ها برای شایستگی و نیروی جدید(eligibility and recruited) ارزیابی شده اند؛ اما قبل از اینکه مداخله ای تحت مطالعه شروع شود؛  انجام می پذیرد.

آزمون t (تی) اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ

توزیع  تی در ﺳﺎل 1908 ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ و.س. ﮔﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر (اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ) ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ‪ تی ‬ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮزﯾﻊ "اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ آزﻣﻮن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ‬ ‫در ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻓﺮﺿیه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري دارد. در میان آزمون های تی پرکاربرد میتوان وارد زیر را نام برد:

1- آزمون میانگین یک نمونه ای: که در آن بررسی میشود آیا میانگین یک جامعه با توزیع نرمال، دارای یک مقدار (یا بازه ای از مقادیر) معلومی است که در فرضیه صفر تعیین میشود.  همانطور که می دانیم یکی از موارد کاربرد این آزمون در تحلیل رگرسیون و برای بررسی ضرایب برآورد شده می باشد.

2- آزمون مکانی دو نمونه ای مستقل: از فرضیه صفر اینکه میانگین دو جامعه نرمال برابر هستند.  

معمولا دو آزمون فوق، آزمون های تی استودنت نامیده می شوند، البته زمانیکه که در آزمون دوم واریانس جوامع نیز برابر باشد. در صورتی که این فرضیه یعنی برابر واریانس دو جامعه برقرار نباشد، آنگاه آزمون جدید به آزمون تی ولش ( که از رابطه واش-ساتروایت=Welch-Satterthwaite equation بدست می آید) معروف است. بعلاوه آزمون های تی استیودنت و ولش معمولا با نام آزمون های تی " نمونه های مستقل" یا " غیر زوجی" نیز شناخته می شوند.

بعلاوه توجه شود که آزمون مان-ویتنی معادل غیر پارامتری آزمون تی مستقل است و برای مقایسهٔ داده‌هایی که از طرح‌های گروه‌های مستقل به دست می‌آیند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 3-آزمون مکانی دو نمونه ای وابسته(زوجی): آزمون فرضیه صفر اینکه اختلاف بین دو پاسخ ،  مقدار میانگینی برابر صفر دارد در صورتی که پاسخ ها روی یک واحد آماری(یک آزمودنی) اندازه گیری شده اند. برای مثال، اندازه تومور یک مریض سرطانی قبل و بعد یک درمان اندازه گیری میشود. اگر تیمار نتیجه مؤثری داشته باشد، انتظار داریم که با درمان، اندازه تومور برای تعداد زیادی ار مریض ها کوچکتر شود. این آزمون اغلب به آزمون تی "زوجی" یا " اندازه های مکرر" معروف است. 

توضیح بیشتر در مورد بند 3 به شرح ذیل ارائه می گردد:

در مقايسه دو تيمار، مطلوب آن است كه واحدهاي آزمايشي تا جايي كه ممكن است همگن باشند. به طوري كه اختلاف در پاسخ هاي بين دو گروه را بتوان به اختلاف دو تيمار نسبت داد . اگر بعضي شرايط قابل شناسايي كه مي توانند در پاسخ اثر كنند به طريقي كنترل نشده، مجاز به تغيير روي واحدها باشند ، آنگاه تغيير پذيري  زيادي در اندازه ها به وجود مي آيد و مي توانند اختلافي واقعي در اثرهاي تيمارها را پنهان كنند . از طرف ديگر ، شرط همگني ممكن است روي تعداد آزمودني هاي موجود براي يك آزمايش مقايسه اي محدوديتي جدي را تحميل كند. براي فراهم كردن سازشي بين دو ضرورت مغاير همگني و تنوع واحدهاي آزمايشي مفهوم جور كردن با بلوك بندي موضوعي بنيادي است. اين شيوه شامل انتخاب واحدها در گروه ها يا بلوك هاست بطوريكه واحدهاي هر بلوك همگن بوده و واحدهاي بلوك هاي مختلف متفاوت باشند . به بعضي از واحدهاي درون هر بلوك تيمار 1 و به بقيه تيمار 2 تخصيص داده مي شود . اين روش كارايي مقايسه اي درون هر بلوك را حفظ مي كند و متفاوت بودن شرايط را در بلوك هاي مختلف نيز اجازه مي دهد. شكل ساده اي از بلوك بندي كه در آن هر بلوك شامل زوجي از واحدهاي آزمايشي مشابه است: يكي از آن ها تيمار 1 و ديگري تيمار 2. اين طرح نمونه گيري به وسيله زوج هاي جور شده يا مقايسه زوجي ناميده مي شود .

 

بعلاوه توجه شود که آزمون ویلکاکسن یک آزمون آماری ناپارامتری مباشد و برای مواردی که دو نمونه با هم مرتبط هستند یا اندازه گیری های تکراری روی یک نمونه انجام می پذیرد استفاده می گردد. این آزمون مشابه آزمون t زوجی می باشد زمانیکه نتوان توزیع نرمال را برای داده در نظر گرفت.

مشابه آزمونt، آزمون ویلکاکسن شامل اختلاف بین اندازه گیریها می شود، بنابراین این آزمون نیاز دارد که داده ها در سطح اندازه گیری فاصله ای باشند. از سوی دیگر این آزمون نیازی به پذیره های مربوط به توزیع اندازه ها ندارد(برای اطلاعات بیشتر به مرجع زیر مراجعه فرمائید:

Corder, G.W. & Foreman, D.I. (2009) Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach, New Jersey: Wiley.

(منبع و تاریخ انتشار: وبلاگ بینش آماری، در  جمعه ۱ دی۱۳۹۱ توسط نورالله تازیکه میاندره)

جهت درخواست آموزش نرم افزارها و تئوری های آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر می توانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:  09300023999

رایانامه:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

 

آزمون استقلال در جداول توافقی

در ابتدا تعریف جدول توافقی و در ادامه آزمون استقلال مبتنی بر آزمون خی دو را شرح می دهیم:

 جدول فراوانی توام دو متغیر کیفی که نشان دهنده ی وابستگی دو متغیر می باشد، جدول توافقی نامیده می شود. ما با آزمون استقلال به دنبال بررسی استقلال یا وابستگی متغیرهای کیفی در سطر و ستون ها هستیم. این آزمون به آزمون خی دو یا کای دو معروف می باشد. آماره آزمون با تکیه بر فراوانی های مشاهده شده و فراوانی ها مورد انتظار تشکیل می گردد. این آزمون همانند اکثر آزمون های آماری نیاز به پیش فرض هایی دارد که یکی از آنها اینست که فراوانی مورد انتظار در هر خانه جدول کمتر از 5 نباشد و در صورت وقوع چنین موردی معمولا ادغام سطرها یا ستون هایی که مقادیر کمتر از 5 دارند روشی معمول است. همانطور که در تایید این آزمون در  SPSS مد نظر قرار می گیرد، چنانچه فراوانی های مورد انتظار بیش از 20 درثد خانه های جدول کمتر از 5 باشد مقدار معنی داری آزمون درست نخواهد بود. علاوه بر تمامی اینها می توان در جداول دو در دو از آزمون دقیق فیشر استفاده نمود که میزان معنی داری آن در خروجی نرم افزار SPSSنیز نمایش داده می شود. چنانچه هیچ یک از این روشها را نتوان بکار برد استفاده از مدلهای آماری دیگر برابر بررسی رابطه استفاده می گردد.

آزمون دوجمله‌اي(ناپارامتری)

رویکرد Binomial Test يك نسبت مشاهده شده از موارد را با نسبت مورد انتظار تحت يك توزيع دو جمله‌اي با يك پارامتر احتمالي مشخص مقايسه مي‌نمايد. نسبت مشاهده شده يا با تعداد مواردي كه اولين مقدار يك متغير دو مقوله‌اي (dichotomous) را دارا است تعريف مي‌شود يا با تعداد موارد در يك نقطة برش داده شده يا پائيني‌تر، در يك متغير كمي. در حالت پيش فرض، پارامتر احتمالي براي هر دو گروه برابر 0.5 مي‌باشد، اگر چه ممكن است تغيير نمايد. براي تغيير احتمال، يك نسبت آزمون را براي گروه اول وارد مي‌نماييد. احتمال مربوط به گروه دوم برابر با 1 منهاي احتمال مربوط به گروه اول است. بعلاوه، آماره‌هاي توصيفي و / يا چارك‌هاي مربوط به متغير آزمون ممكن است ظاهر شود.

آزمون فرض

مقدمه :

وقتی هدف اصلی این نکته باشد که یک حدس مورد تایید داده است یا مورد تکذیب آنها. آزمون فرضهای آماری روشی برای استنباط آنها است .

تعریف : یک فرض آماری حکم یا حدسی درباره توزیع یک یا جند متغیر تصادفی است. اگریک فرض آماری، توزیع را کاملا مشخص کند، آن را فرض ساده در غیر این صورت آن را فرض مرکب می نمایند.

 

فرضهای صفر(H0) و مقابل (H1) :

هرگاه بخواهیم یک ادعا را از طریق تایید آن بوسیله  اطلاعات حاصل از نمونه ثابت کنیم، نفی آن ادعا را فرض صفر(H0) و خود ادعا را فرض مقابل (H1) گویند .

 

آزمون فرض آماری :

آزمون یک فرض آماری عبارتست از به کار گرفتن مجموعه ی قواعد صریحی، برای انکه تصمیم بگیریم که ایا فرض صفر را بپذیریم یا آن را به نفع فرض مقابل رد کنیم .

 

آماره آزمون :

متغیر تصادفی که به کمک آن فرض (H0) رد می شود، آماره آزمون نام دارد.

 

ناحیه رد یک آزمون :

مجموعه مقادیر از آماره ازمون که بازای انها فرض (H0) رد می شود را ناحیه رد آزمون گویند.

روش آزمون فرض آماری ، فضای اماری نمونه ای ومقادیر ممکن آماره ازمون را به مجموعه افراز می کند، یک ناحیه ، ناحیه رد (H0) و دیگری ناحیه قبول (H0). روشی که هم اکنون توصیف شد ، ممکن است به دو نوع خطا منجر شود :

 

الف) خطای نوع اول :

رد فرض صفر وقتی که درست است و احتمال ارتکاب این خطا را با \(\alpha\) نمایش  می دهند که تعریف ریاضی آن عبارتست از:

\(\alpha=P(H_0\) رد فرض \(|\)درست است \(H_0)\)

 این احتمال را اندازه ناحیه بحرانی (ناحیه رد ازمون ) و سطح معنی دار بودن ازمون نیز می گویند .

ب) خطای نوع دوم :

قبول فرض وقتی که نادرست است و احتمال ارتکاب این خطا را با \(\beta\) نمایش می دهند که تعریف ریاضی آن بصورت زیر است :

\(\beta=P(H_0\) قبول \(|\)درست است \(H_1)\)

تابع توان :

تابع احتمال رد یک فرض صفر را تابع توان گویند و با نماد \(\gamma(P)\) نشان می دهند و تعریف ریاضی عبارتست از: 

                                                                                            \(\gamma(P)=P(H_0\) رد فرض \(|P)\)

توان آزمون :

توان ازمون عبارتست از احتمال انکه H0 رد شود در صورتی که Hواقعا درست باشد ، یعنی توان برابر است با :

\(P(H_0 \) رد فرض \(|\)H1 \()=1-P(H_0\)رد فرض \(|\)H1 \()=1-\beta\)

بنابراین تابع توان تحت فرض صفر برابر احتمال خطای نوع اول و تحت فرض مقایل(یک)، برابر \(1-\beta\) می باشد.

مطالب مرتبط(جهت مطالعه کلیک کنید): 

 انواع فرضیه

وِیژگی های یک فرضیه خوب

 

جهت درخواست آموزش نرم افزارهای آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.{jcomments on}

 

شماره تماس:  09300023999

رایانامه:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آزمون کروس کالوالیس

آزمون کروسکال- والیس یک آزمون غیر پارامتری و از سری آزمون های آنالیز واریانس محسوب می شود كه برای مقایسه های سه و بيشتر از سه گروه از آن استفاده مي کنیم. آناليز واريانس يك طرفه كروسكال-واليس با استفاده از رتبه ها، آزمون فوق العاده مفيدي براي تصميم گيري در باره اين است كه آيا k گروه نمونه مستقل، از جامعه هاي آماري مختلف آمده اند يا نه؟ بديهي است كه نمونه ها بدون استثنا اختلافاتي با يكديگر خواهند داشت. ولي سوال اين است كه آيا اختلافات مشاهده شده در نمونه ها نماينده اختلافات موجود در جوامع هستند يا ناشي از شانس و تصادف اند؟

آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت(1)

تیم آی آر آمار در نظر دارد تا برای اولین بار و به طور رسمی به ارائه سرفصل محتوای دوره های آموزشی در حوزه آمار و مطابق با نیاز کنونی اقدام نماید. بر این اساس در ادامه، سرفصل دوره آموزشی "آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت وتحلیل نمودارهای آن"را مشاهده می کنید. این دوره پس از بررسی و کنترل تیم مجرب آی آر آمار مورد تایید و در اختیار عزیزان قرار گرفته است.

 ردیف

 عنوان دوره

 مدت دوره

 گروه های هدف

 پیش نیاز دوره

 آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت وتحلیل نمودارهای آن

 1 ساعت

 مهندسین: صنایع و تحلیلگر سیستم –تمامی علاقه مندان به کنترل کیفیت

 آشنایی با آمار مقدماتی و آمار توصیفی و تحلیل نمودار ها

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. {jcomments on}

آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت(2)

ردیف 

عنوان دوره 

مدت دوره 

گروه های هدف 

پیش نیاز دوره 

 1

 آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت و تحلیل نمودار های آن (جلسه دوم)

 یک ساعت

مهندسین:صنایع - تحلیلگر سیستم- تمامی علاقه مندان به مباحث کنترل کیفیت 

آشنایی با آمار مقماتی و آمار توصیفی - توانایی بررسی نمودار ها 

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

 

آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت(3)

 

 عنوان دوره

 مدت دوره

 گروه های هدف

 پیش نیاز دوره

 آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت و تحلیل نمودار های ان

 یک ساعت

 مهندسین صنایع-تحلیلگر سیستم -تمامی علاقه مندان به مبتحث کنترل کیفیت

آشنایی با آمار مقدماتی و آمار توصیفی-توانایی بررسی نمودار ها 

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

آشنایی با نمودار های کنترل کیفیت

 عنوان دوره

 مدت دوره

 گروه های هدف

 پیش نیاز دوره

 آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت و تحلیل نمودار های ان(جلسه چهارم)

 یک ساعت

 مهندسین صنایع-تحلیلگر سیستم -تمامی علاقه مندان به مبتحث کنترل کیفیت

آشنایی با آمار مقدماتی و آمار توصیفی-توانایی بررسی نمودار ها 

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.

آمار توصیفی

با توجه به کاربرد آمار توصیفی انواع شاخص های آن را در زیر بیان می کنیم.

شاخص های گرایش مرکزی

 سه نوع میانگین وجود دارد که عبارتند ازحسابی ، هندسی و همساز یا هار مونیک.برای محاسبه میانگین حسابی همه ی داده ها را با هم جمع و بر تعدادشان تقسیم میکنیم.

1.میانگین حسابی :

الف:زمانیکه داده ها محدود باشد\(\overline X  = \frac{{{X_1} + {X_2} +... + {X_n}}}{N} = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{x_i}} }}{N}\)

نکته :میانگین جامعه را با μ و میانگین نمونه را با \(\overline X \)نشان می دهند.

ب : اگر داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند و فاصله ی طبقات نداشته باشیم از\(\overline X  = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{F_i}{X_i}} }}{N}\)و\({{F_i}}\)فراوانی هر طبقه و\({{X_i}}\)داده ها می باشند.

ج :اگر داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند و فاصله طبقاتی بیش از یک باشد ،باید فراوانی هر طبقه را در متوسط طبقه ضرب کرده\(\overline X  = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{F_i}{overline X}} }}{N}\)

د :روش کد گذاری که محاسبه میانگین به روش غیر مستیم انجام می گیرد در این حالت طبقه ای که بیشترین فراوانی را دارد انتخاب و متوسط طبقه را مشخص می کنیم و به ان کد صفر اختصاص داده، برای طبقات بالاتر آن کد1 + ،2+،...وبرای طبقات پایین تر1-،2-،... اختصاص می دهیم.سپس فراوانی هر طبقه را در کد مر بوطه ضرب میکنیم\(\overline X  = M' + \left( {\frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{F_i}{d_i}} }}{N}} \right)i\)و\(M'\)متوسط طبقه ای که بیشترین فراوانی را دارد،\({{d_i}}\)

کد مربوط به هر طبقه

ه : گاهی ممکن است در برخی پز وهش ها ، کمیت های به دست آ مده دارای ضرایبی باشندکه برای محاسبه میانگین ضرایب را در کمیت های به دست آمده ضرب و بر مجموع ضرایب تقسیم کرده ، که میانگین وزنی می گویند.

ز:در پزوهش هایی که دارای یک یا جند جامعه یا نمونه باشند گاهی پزوهش گردر صدرمحاسبه میانگین ، میانگین ها بر میاید که به آن میانگین مرکب می گویند.

آمار در سایر علوم

یک کارشناس ارشد آمار با اشاره به جنب و جوش‌های روز آمار، ابراز کرد: آمار علم کشور داری است.

"امیر انشکانی" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه زنجان، گفت: از 27 مهر تا 4 آبان که به نام هفته امار نامگذاری شده است جنب و جوش مضاعفی در جامعه آماری کشور آغاز می‌شود و دليل اين فعاليت مضاعف و نمادين شناساندن علم آمار به عوام مختلف مردم اعم از مسئول و غير مسئول است. چرا كه بارها و بارها گفته شده است كه آمار علم مديريت و كشورداري است و تا از قابليت‌هاي اين علم پرسابقه مسئولان  آشنا نشوند به استفاده از آن تمايل نخواهند داشت.

وی افزود:  اما متاسفانه اندک كساني كه با اين علم آشنايي دارند به راحتي آن را دست آويز سياست‌هاي خود نموده و تا جايي كه بتوانند از آمار به سود خود استفاده مي‌كنند و با سرپوش گذاشتن روي نقاط ضعف و برجسته نمودن نقاط قوت فقط به نيمه پر ليوان نگاه مي‌كنند در صورتي كه در علم آمار نيمه پر و خالي ليوان در كنار هم معني‌دار خواهند بود. بويژه در شرايط نابسامان اقتصادي امروز كه تمام دولت‌های دنیا درگير ركود اقتصادي هستند و با استفاده درست و اصولي از علم آمار مي‌توان موجبات رونق و توليد ثروت ملي را فراهم نمود.

انشکانی خاطرنشان کرد: آمار در کنار رشته‌های دیگر در امر كشورداري موفق خواهد بود زیرا در قرن حاضر علوم به تنهايي كاربرد ندارند و رابطه بين رشته‌ها هر روز بيشتر و بيشتر نمود پيدا مي‌كند، مثال بارز اين سخن را مي‌توان در مقالات ISI  به وضوح مشاهده نمود چرا كه كمتر مقاله‌اي را مي‌توان يافت كه در آن فقط از يك رشته خاص سخن گفته باشد. به همين منظور ادارات مركزي آماري كشورها به‌عنوان متوليان رسمي آمار نقش مهمي را در احيا و به روز رساني اين علم عظيم برعهده دارند.

 برای مطالعه ادامه اخبار به ادامه مطلب مراجعه شود.

آمار مطالعه افراد

 آمارمطالعه افراد

مطالعه نقش مهمی در زندگی افراد دارد . گاهی اوقات افرادي که دچار مشکل و یا سردرگمی میشود با مراجعه

به کتابهاي مختلف ومطالعه آنها میتوانند نتایج مهمی بگیرند. قسمت کوچکی از افرادجامعه را انتخاب کرده

و میزان مطالعه آنها را بررسی کنیم. این افراد را به چهار گروه تقسیم کرده ایم

1-نوجوانان

2-جوانان

3-میانسال

4-کهنسال

نمودار میله ای

برای کشیدن نمودار میله ای از داده های xi (محورافقی) و fi(محورعمودی) استفاده می شود.

 xi  fi

cl

11

15

نوجوان

10

25

جوان

6

35

میانسال

3

45

کهنسال

 

شاخص های مرکزی

مد :داده ای است که بیشترین فراوانی را دارد.

میانه : داده ای که نصف داده ها از آن بیشتراست.

میانگین :داده ای که در وسط داده ها قرار دارد.

درداده های ما چون در بعضی از سوالات مشخص نمی باشد پس میانگین و میانه در دست نداریم، در این نوع داده ها طبقه بندی شده از میانگین وزنی استفاده می کنیم.

واریانس

برای به دست آوردن واریانس فقط باید از داده های استفاده کرد. بنابرین ما فقط می توانیم برای داده های که دارای هستند واریانس به دست آوریم.

با توجه به داه ها می توان بقیه شاخص ها را محاسبه کردوانواع نمودارها را رسم کرد.

جهت درخواست آموزش نرم افزارهای آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:  09300023999

آماراستنباطی (Inferentiol statistics)

با توجه به کاربرد آمار استنباطی دراستخراج نتایج جامعه ی آماری ،چند آزمون پارامتریک وناپارامتریک را در زیر بیان میکنیم.

آزمون پارامتریک

1.آزمون (Z) تابعی ازμ وσ است. که این توزیع با کاهش اندازه فاصله طبقاتی به سمت منحنی طبیعی نزدیکتر میشود،و میتوان احتمالات را از طریق سطح محصور بین منحنی طبیعی و محور Xها نمایش داد.

ویزگی های توزیع طبیعی

1.دراین توزیع میانگین ،نما و میانه برابرصفرو بر هم منطبق هستند2.منحنی دونقطه ی عطف دارد که فاصله ی آن ها تا میانگین برابر  =Z است. 3. درمنحنی طبیعی میانگین صفر و انحراف استاندارد یک میباشد. 4.دنباله منحنی در هر دو طرف محور X ها را قطع نمیکند. 5.بین سطح منحنی و محورX،برابر1 است.

سطح منحنیZ 

در منحنی طبیعی اگر از هر نمره خطی بر محور X ها عمود شود به سه ناحیه زیر تقسیم میشود.

1.سطح کوچکتر2.سطح بزرگتر 3.سطح تا میانگین ،در این حالت سطح بزرگتر و کوچکتر بستگی به منفی و مثبت Zدارد. اگرنمره Z منفی باشد سطح کوچکتر سمت چپ و سطح بزرگترسمت راست است.اما اگرنمره Z  مثبت باشد سطح کوچکتر سمت راست و سطح بزرگتر سمت چپ است.

برای محاسبه Z ابتدا فرضیه ها :فرض صفروخلاف،خطای استاندارد،محاسبه سطح Z ، استخراج جدول.که اگر Z محاسبه شده بزرگتر یا مساوی Z جدول بود،فرضیه ی صفر رد میشود و ازمون معنا دار است و بالعکس.\({S_{\overline x }} = \frac{s}{{\sqrt n }}\) خطای استاندارد میانگین و \(Z = \frac{{\overline x  - \mu }}{{{s_{\overline x }}}}\)  محاسبه شده.

براوردفاصله ای با استفاده از توزیع Z که به آن فاصله ی اطمینان می گویند ، دامنه ی براورد میانگین جامعه از روی داده ای نمونه است.

آمار سایت