طیف ها(4)-طيف گاتمن

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طيف‌‌هاي نگرش، تعدادي عبارت نگرشي هستند كه پاسخگو ، نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به آنها ابراز مي‌دارد. مقياسهاي نگرش، ابزارهاي اندازه‌گيري خامي هستند ، لذا نبايد از آنها انتظار بسيار داشت. نقش اصلي اين ابزارها، تقسيم افراد به گروههاي كلي، برحسب نگرش معيني است. لذا نمي‌توان انتظار داشت كه اين قبيل مقياس‌ها به تنهايي نگرش دقيقي از يك مورد منفرد فراهم آورند، زيرا اين تكنيكها براي قرار دادن افراد بر روي يك پيوستار خطي نسبت به يكديگر، آن هم به صورت نسبي (نه مطلق) طراحي مي‌شوند.

تحلیل بقا (survival analysis)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تحلیل بقا مجموعه ای ازتکنیکهای اماری متنوع، جهت تحلیل متغیرهای تصادفی است.که دارای مقادیر نامنفی می باشند.مقدار این متغیر تصادفی، زمان شکست یک مولفه فیزیکی ویا زمان مرگ یک واحد بیولوزیک میباشد. در تحلیل داده های بقا مساله اصلی یافتن مدل مناسب برای همبستگی زمان بقا با متغیرهای مختلف میباشد. اگر داده ها دارای موارد ناتمام نباشند می توان این ارتباط را به وسیله رگرسیون چند گانه بیان کرد.

به علت وجود چولگی باید در انجام این روش از تبدیل لگاریتم یا معکوس تابع و بسط آن استفاده کرد.ولی اگر داده های ناتمام داشته باشیم استفاده از تحلیل رگرسیون به دلیل وجود نداشتن مقدار دقیق متغیر وابسته غیر ممکن خواهد بود.

در ساختن مدل بقا تابع مخاطره را برای هر فرد به عنوان یک تابع از متغیر ها با زمان ثابت در نظر گرفت از انجایی ک ممکن است درطول مطالعه همه متغیرها و بعضی از ان ها با زمان تغیر کنند.میتوان مدل را با استفاده از متغیر های وابسته به زمان ساخت و اثر تغییر زمان روی تابع بقا را مورد ارزیابی قرار داد.

 تحلیل بقا بر اساس مدل بندی و تحلیل زمان های پاسخ است‚ که فاصله بین نقطه اغاز معین و پایان را نشان میدهد.در گاو های شیری نقطه ی اغاز(پیروزی) معمولازمان اولین گوساله ای که به دنیا میاید ونقطه ی پایان (شکست) زمانی که گله میمیرد که فاصله زمانی بر حسب روز‚ماه و سال اندازه گیری می شود. تحلیل داده های بقا بر اساس استفاده از تو زیع تابع های خاص می باشد

 

تابع بقا

بیانگر این احتمال است که حیوان حداقل تا زمان \(T\) ماندگاری داشته باشد. \(S(t)\) نسبت حیواناتی است که در زمان \(t\) زنده است.  \(F(t)\) تابع چگالی احتمال تجمعی می باشد.

\(S(t)=Pr(T>t)\)              و    \(F(t)=Pr(T\leq t)=1-S(t)\)                                  

تابع چگالی احتمال

بیانگر احتمالی لست که شکست در فاصله زمانی t و دلتا t اتفاق بیفتد:

\(f(t)=F'(t)=\frac{d}{dt}F(t)\)

تابع مخاطره

بیانگر احتمال شرطی است که در فاصله زمانی t و دلتا tبا این فرض که تا زمان t بقا داشته است دچار شکست شود. تمامی روابط فوق بهم وابسته هستند. 

\(\lambda(t)=-\frac{S'(t)}{S(t)}\)

 

جهت درخواست آموزش نرم افزارهای آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:   09300023999

رایانامه:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

طیف ها(3)-طيف بوگاردوس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طيف‌‌هاي نگرش، تعدادي عبارت نگرشي هستند كه پاسخگو ، نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به آنها ابراز مي‌دارد. مقياسهاي نگرش، ابزارهاي اندازه‌گيري خامي هستند ، لذا نبايد از آنها انتظار بسيار داشت. نقش اصلي اين ابزارها، تقسيم افراد به گروههاي كلي، برحسب نگرش معيني است. لذا نمي‌توان انتظار داشت كه اين قبيل مقياس‌ها به تنهايي نگرش دقيقي از يك مورد منفرد فراهم آورند، زيرا اين تكنيكها براي قرار دادن افراد بر روي يك پيوستار خطي نسبت به يكديگر، آن هم به صورت نسبي (نه مطلق) طراحي مي‌شوند.

ویژگیهای یک پرسشنامه خوب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در ادامه به صورت فهرست وار ویژگی های یک پرسشنامه خوب آماری را بیان می کنیم.

 1. سوالات می بایست با کلماتی واضح و شفاف، و نه مبهم و ابهام آمیز، بیان شوند.
 2. تنظیم و رعایت اصول نگارشی 
 3. نوشتن یک عنوان توصیفی برای پرسشنامه
 4. نوشتن مقدمه برای پرسشنامه
 5. ترتیب سوالات می بایست در ترتیبی منطقی ظاهر شوند.
 6. پرسشنامه نباید در هم ریخته باشد و به سادگی قابل تکمیل باشد.
 7. پرسشنامه را طوری طراحی کنید که انتها به  جدول بندی ساده منتهی گردد.
 8. پرسشنامه را طوری طراحی کنید که اهداف مورد نظر را پوشش دهند.
 9. اصطلاحات را تعریف کنید.
 10. از جملات دو بار منفی پر هیز کنید(مانند: من هیچ پولی ندارم)
 11. از پرسش های القائی و ثقیل (Loaded questions) پرهیز نمایید.
 12. از سوالات دو منظوره و یا چند منظوره اجتناب بورزید.
 13. تمامی سوالات را برای شرکت کنندگان تعبیر نمایید.

همچنین انواع پرسشنامه عبارتند از:

 • باز(این نوع از سوالات می توان پاسخ بدون محدودیت را بپذیرد)
 • بسته(می توانند حوزه و برد پاسخ ها را محدود نمیاد)
 • ترکیبی

در انتها نیز به معرفی انواع سوالات می پردازیم:

 1. انتخاب چندگانه(زمانی که شرکت کننده می توانند از بین فهرستی از انتخاب ها، چند مورد را برگزیند)
 2. مرتبه ای( مثلا  دادن مرتبه به اقلام بین 1 تا 10)
 3. مقیاس بندی شده ( مانند مقیاس لیکرت)
 4. بی انتها(پاسخ یک خطی، یا نوع مقاله ای)

جهت درخواست آموزش نرم افزارهای آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:   09300023999

رایانامه:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آزمون فرض

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مقدمه :

وقتی هدف اصلی این نکته باشد که یک حدس مورد تایید داده است یا مورد تکذیب آنها. آزمون فرضهای آماری روشی برای استنباط آنها است .

تعریف : یک فرض آماری حکم یا حدسی درباره توزیع یک یا جند متغیر تصادفی است. اگریک فرض آماری، توزیع را کاملا مشخص کند، آن را فرض ساده در غیر این صورت آن را فرض مرکب می نمایند.

 

فرضهای صفر(H0) و مقابل (H1) :

هرگاه بخواهیم یک ادعا را از طریق تایید آن بوسیله  اطلاعات حاصل از نمونه ثابت کنیم، نفی آن ادعا را فرض صفر(H0) و خود ادعا را فرض مقابل (H1) گویند .

 

آزمون فرض آماری :

آزمون یک فرض آماری عبارتست از به کار گرفتن مجموعه ی قواعد صریحی، برای انکه تصمیم بگیریم که ایا فرض صفر را بپذیریم یا آن را به نفع فرض مقابل رد کنیم .

 

آماره آزمون :

متغیر تصادفی که به کمک آن فرض (H0) رد می شود، آماره آزمون نام دارد.

 

ناحیه رد یک آزمون :

مجموعه مقادیر از آماره ازمون که بازای انها فرض (H0) رد می شود را ناحیه رد آزمون گویند.

روش آزمون فرض آماری ، فضای اماری نمونه ای ومقادیر ممکن آماره ازمون را به مجموعه افراز می کند، یک ناحیه ، ناحیه رد (H0) و دیگری ناحیه قبول (H0). روشی که هم اکنون توصیف شد ، ممکن است به دو نوع خطا منجر شود :

 

الف) خطای نوع اول :

رد فرض صفر وقتی که درست است و احتمال ارتکاب این خطا را با \(\alpha\) نمایش  می دهند که تعریف ریاضی آن عبارتست از:

\(\alpha=P(H_0\) رد فرض \(|\)درست است \(H_0)\)

 این احتمال را اندازه ناحیه بحرانی (ناحیه رد ازمون ) و سطح معنی دار بودن ازمون نیز می گویند .

ب) خطای نوع دوم :

قبول فرض وقتی که نادرست است و احتمال ارتکاب این خطا را با \(\beta\) نمایش می دهند که تعریف ریاضی آن بصورت زیر است :

\(\beta=P(H_0\) قبول \(|\)درست است \(H_1)\)

تابع توان :

تابع احتمال رد یک فرض صفر را تابع توان گویند و با نماد \(\gamma(P)\) نشان می دهند و تعریف ریاضی عبارتست از: 

                                                                                            \(\gamma(P)=P(H_0\) رد فرض \(|P)\)

توان آزمون :

توان ازمون عبارتست از احتمال انکه H0 رد شود در صورتی که Hواقعا درست باشد ، یعنی توان برابر است با :

\(P(H_0 \) رد فرض \(|\)H1 \()=1-P(H_0\)رد فرض \(|\)H1 \()=1-\beta\)

بنابراین تابع توان تحت فرض صفر برابر احتمال خطای نوع اول و تحت فرض مقایل(یک)، برابر \(1-\beta\) می باشد.

مطالب مرتبط(جهت مطالعه کلیک کنید): 

 انواع فرضیه

وِیژگی های یک فرضیه خوب

 

جهت درخواست آموزش نرم افزارهای آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:   09300023999

رایانامه:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سری های زمانی و پیش بینی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در علوم اجتماعی و اقتصادی معمولا با موضوعاتی سروکار داریم که با گذشت زمان تغییر می کنند.مشاهدات چنین موضوعاتی در یک دنباله زمانی را سری زمانی می گویند.

پس سری زمانی دنباله ای از مشاهدات از یک موضوع خاص در فواصل زمانی مساوی می باشد.

سری های زمانی برای درک ،توصیف ، کنترل و پیش بینی بهتر موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد.

تحلیل های سری زمانی معمولا شامل بررسی مولفه های سری زمانی نظیر مولفه های روند ، چرخه ای، و فصلی است. 

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ (تهران-اصفهان-مشهد-زنجان-... )در کنار شما باشیم 

 با ما در تماس باشید

نظر کاربران

 • مهدی یار

  با تشکر از تمامی زحمات دست اندرکارن و زحمت کشان، برای همگی آرزوی سلامتی و بهروزی دارم
 • پری کرمی

  به کارهای خوبتون ادامه بدید. لطفا برای ارسال مطالب و درج اون قسمتی را تعبیه کنید
 • فاطمه بهرامی

  آقای تازیکه امیدوارم در کار خود موفق و پیروز باشد.
 • 1
 • 2
 • 3

آخرین نظرات

 • سلام خسته نباشید من فیلم اموزشی نرمافزار ایزی فیت رو خیلی ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • احسنت بر شما. آموزش بسیار خوبی بود. * نتیجه گیری: مطابق نتایج ...

  ادامه مطلب ..و

آمار سایت