آمار مطالعه افراد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 آمارمطالعه افراد

مطالعه نقش مهمی در زندگی افراد دارد . گاهی اوقات افرادي که دچار مشکل و یا سردرگمی میشود با مراجعه

به کتابهاي مختلف ومطالعه آنها میتوانند نتایج مهمی بگیرند. قسمت کوچکی از افرادجامعه را انتخاب کرده

و میزان مطالعه آنها را بررسی کنیم. این افراد را به چهار گروه تقسیم کرده ایم

1-نوجوانان

2-جوانان

3-میانسال

4-کهنسال

نمودار میله ای

برای کشیدن نمودار میله ای از داده های xi (محورافقی) و fi(محورعمودی) استفاده می شود.

 xi  fi

cl

11

15

نوجوان

10

25

جوان

6

35

میانسال

3

45

کهنسال

 

شاخص های مرکزی

مد :داده ای است که بیشترین فراوانی را دارد.

میانه : داده ای که نصف داده ها از آن بیشتراست.

میانگین :داده ای که در وسط داده ها قرار دارد.

درداده های ما چون در بعضی از سوالات مشخص نمی باشد پس میانگین و میانه در دست نداریم، در این نوع داده ها طبقه بندی شده از میانگین وزنی استفاده می کنیم.

واریانس

برای به دست آوردن واریانس فقط باید از داده های استفاده کرد. بنابرین ما فقط می توانیم برای داده های که دارای هستند واریانس به دست آوریم.

با توجه به داه ها می توان بقیه شاخص ها را محاسبه کردوانواع نمودارها را رسم کرد.

جهت درخواست آموزش نرم افزارهای آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:   09300023999

آمار توصیفی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

با توجه به کاربرد آمار توصیفی انواع شاخص های آن را در زیر بیان می کنیم.

شاخص های گرایش مرکزی

 سه نوع میانگین وجود دارد که عبارتند ازحسابی ، هندسی و همساز یا هار مونیک.برای محاسبه میانگین حسابی همه ی داده ها را با هم جمع و بر تعدادشان تقسیم میکنیم.

1.میانگین حسابی :

الف:زمانیکه داده ها محدود باشد\(\overline X  = \frac{{{X_1} + {X_2} + ... + {X_n}}}{N} = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{x_i}} }}{N}\)

نکته :میانگین جامعه را با μ و میانگین نمونه را با \(\overline X \)نشان می دهند.

ب : اگر داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند و فاصله ی طبقات نداشته باشیم از\(\overline X  = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{F_i}{X_i}} }}{N}\)و\({{F_i}}\)فراوانی هر طبقه و\({{X_i}}\)داده ها می باشند.

ج :اگر داده ها در جدول توزیع فراوانی تنظیم شده باشند و فاصله طبقاتی بیش از یک باشد ،باید فراوانی هر طبقه را در متوسط طبقه ضرب کرده\(\overline X  = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{F_i}{overline X}} }}{N}\)

د :روش کد گذاری که محاسبه میانگین به روش غیر مستیم انجام می گیرد در این حالت طبقه ای که بیشترین فراوانی را دارد انتخاب و متوسط طبقه را مشخص می کنیم و به ان کد صفر اختصاص داده، برای طبقات بالاتر آن کد1 + ،2+، ...وبرای طبقات پایین تر1-،2-،... اختصاص می دهیم.سپس فراوانی هر طبقه را در کد مر بوطه ضرب میکنیم\(\overline X  = M' + \left( {\frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{F_i}{d_i}} }}{N}} \right)i\)و\(M'\)متوسط طبقه ای که بیشترین فراوانی را دارد،\({{d_i}}\)

کد مربوط به هر طبقه

ه : گاهی ممکن است در برخی پز وهش ها ، کمیت های به دست آ مده دارای ضرایبی باشندکه برای محاسبه میانگین ضرایب را در کمیت های به دست آمده ضرب و بر مجموع ضرایب تقسیم کرده ، که میانگین وزنی می گویند.

ز:در پزوهش هایی که دارای یک یا جند جامعه یا نمونه باشند گاهی پزوهش گردر صدرمحاسبه میانگین ، میانگین ها بر میاید که به آن میانگین مرکب می گویند.

روش MCMC

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تعریف روش MCMC:

روش MCMC برای شبیه سازی از یک توزیع مانند \(f\)، شامل هر رویکردی می گردد که یک زنجیر مارکف (MC) ارگودیک مانند \(X_t\)  را تولید می کند به طوریکه توزیع مانا(Stationary)ی آن، \(f\) است.

 

جهت درخواست آموزش نرم افزارهای آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:   09300023999

رایانامه:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نمونه گیری و جامعه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است  نمونه ای که باید نماینده جامعه باشد که  پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد.

مدل‌های آماسیده صفر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

با توجه به طبیعت داده‌های موجود، مثلاً در زمینه‌های بیمه‌ی سلامت و اتومبیل، جهت انتخاب توزیع حاشیه‌ای مربوط به تعداد ادعاها می‌توان مدل‌های آماسیده صفر، که اولین بار توسط توسط لامبرت(1992) ارائه شدند؛ استفاده نمود. کاربرد این مدل‌ها، زمانی توجیه‌پذیر است که ادعاهای صفر به دلایلی، بیش از حد معمول است و با توزیع‌های استاندارد آماری(مانند پواسون، دو جمله‌ای منفی) نتوان آن‌ها را مدل‌بندی نمود. این حالت به عنوان مثال زمانی رخ می‌دهد که مبلغ کسر حق بیمه برای دوره‌های بعد(ترس از افزایش حق بیمه‌های آتی) و یا پاداش، بیش از مقدار هزینه مترتب مخاطره ی خاص برای بیمه‌گر است.

نمونه گیری و جریان کار حسابرسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شرکتهای تجاری هر ساله به وسیله حسابرسان مستقل حسابرسی می شوند اما این حسابرسی شامل بررسی کلیه حساب های شرکت نمی شود چون از نظر زمانی و هزینه مقرون به صرفه نیست برای همین حسابرسان تعدادی از حساب های شرکت را به عنوان نمونه انتخاب کرده و مورد بررسی قرار می دهند و نتیجه ای که از این حسابها بدست می اورند به کل حساب های شرکت تعمیم می دهند البته در بررسی حسابها از روش های مختف نمونه گیری استفاده می شود.

نمونه گیری و جریان کار حسابرسی :

حسابرسان برای بدست اوردن اطمینان نسبت به اینکه ایا سیستم کنترل داخلی صاحب کار به طور مداوم و موثر اجرا شده است یا نه از ازمایشاتی استفاده می کنند که شامل رسیدگی یک نمونه از اقلامی است اکه از یک نقطه کنترل عبور می کنند نتایج حاصل از این ازمایش قسمت مهمی از کار حسابرسان در ارزیابی کنترل داخلی را تشکیل می دهد همچنین حسابرسان در جریان ازمایشات مربوط به اثبات مانده حسابها از روش نمونه گیری استفاده می کنند .هدف اصلی حسابرس به دست اوردن مدارکی که بتواند نظر او را نسبت به درستی صورت حسابهای شرکت تائید کند که حسابرس برای بدست اوردن چنین مدارکی باید به 2 نکته توجه کند 1)ارزیابی سیستم کنترل داخلی 2)رسیدگی ازمایشی اسناد و اطلاعات حسابداری که صورت حسابها از روی انها تهیه و تنظیم شده است .مرحله اول قبل از مرحله دوم انجام می شود و چگونگی سیتم موجود و روش اثبات صحت ارقام را تضمین می کند اما گاهی 2مرحله با هم انجام می گیرد .رسیدگی ازمایشی به مدارک حسابرسی یعنی بررسی قسمتی یا نمونه از معاملات به منظور اطمینان از صحت انها است . اصطلاح جامعه که در حسابرسی به کار می رود عبارت است از کلیه اقلام مشابهی که می توان انها را در یک گروه طبقه بندی کرد.

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ در کنار شما باشیم

با ما در تماس باشید

نظر کاربران

 • مهدی یار

  با تشکر از تمامی زحمات دست اندرکارن و زحمت کشان، برای همگی آرزوی سلامتی و بهروزی دارم
 • پری کرمی

  به کارهای خوبتون ادامه بدید. لطفا برای ارسال مطالب و درج اون قسمتی را تعبیه کنید
 • فاطمه بهرامی

  آقای تازیکه امیدوارم در کار خود موفق و پیروز باشد.
 • 1
 • 2
 • 3

آخرین نظرات

 • آدرس سایت دهمین همایش ملی تخصصی آمار به شرح زیر می باشد ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • سلام خسته نباشید من فیلم اموزشی نرمافزار ایزی فیت رو خیلی ...

  ادامه مطلب ..و

آمار سایت