بهبود فرآیندهای تولید با Minitab

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

تیم آی آر آمار در نظر دارد تا برای اولین بار و به طور رسمی به ارائه سرفصل محتوای دوره های آموزشی در حوزه آمار و مطابق با نیاز کنونی اقدام نماید. بر این اساس در ادامه، سرفصل دوره آموزشی بهبود فرآیند تولید با نرم افزار Minitab را مشاهده می کنید. این دوره پس از بررسی و کنترل تیم مجرب آی آر آمار مورد تایید و در اختیار عزیزان قرار گرفته است.

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

بهبود فرآیندهای تولید با نرم افزار  minitab

32 ساعت=

معادل 4 روز

مناسب برای فراگیران شاغل در : صنایع تولید اتوماتیک، کارخانه تولید محصولات شیمیایی و کلیه کارخانه های درگیر فرآیند تولید

الف: آشنایی با آمار مقدماتی مانند رگرسیون خطی؛ب: حضور در دوره های مقدماتی نرم افزار SPSS ویا میانی آموزش آمار.

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

تحلیل رگرسیون لوژستیک دو حالتی در SPSS

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

تحلیل رگرسیون لوژشتیک دو حالتی در SPSS

3:20ساعت

تمامی علاقمندان به آمار

آشنایی با مفاهیم رگرسیون خطی چندگانه وتحلیل آنها ، گذراندن دوره مقدماتی کار با SPSS

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

تحلیل عاملی در SPSS

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

تحلیل عاملی تببینی با استفاده از نرم افزار SPSS (سطح مقدماتی و حرفه ای)

3:20 ساعت

تمامی علاقمندان به آمار

آشنایی مقدماتی با مفاهیم همبستگی، کوواریانس، سطح معنی داری و مقدار احتمال

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

دوره آمار استنباطی (سطح دو)

نوشته شده توسط فرزانه پاسبان. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 

عنوان دوره

مدت دوره

مخاطبین

پیش نیاز دوره

آماراستنباطی(سطح دو)

12

تمامی علاقه مندان که بامفاهیم آمارتوصیفی آشنایی دارند

آشنایی با آمارتوصیفی وآماراستنباطی سطح یک

 

دوره آمار استنباطی (سطح یک)

نوشته شده توسط فرزانه پاسبان. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

پیش نیاز دوره

مخاطبین

مدت دوره

عنوان دوره

آشنایی با آمارتوصیفی

تمامی علاقه مندان که با مفاهیم آمارتوصیفی آشنایی دارند

12

آماراستنباطی (سطح یک )

 

شی ماتریس در نرم افزار R

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

نرم افزار R گونه ها(اشیا)ی مختلفی از نوع داده ها را در خود دارد که میتوان به اسکالرها، بردارها(عددی، حرفی، منطقی)، ماتریس ها، چهارچوب های داده و فهرست ها اشاره نمو. در این دوره ، روشهای محتلف تعریف ماتریس؛ ویژگی های آن و همچنین انتخاب و جایگزینی زیرمجموعه ای از آن را در نرم افزار R ارئه خواهد شد.

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیشنیاز دوره
شی ماتریس در نرم افزار R یک ساعت علاقه مندان به نرم افزارهای برنامه‌نویسی- دانشجویان تحصیلات تکمیلی آشنایی با مفهوم ماتریس ها - آشنایی با برنامه نویسی و محیط R

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

طراحی آزمایش ها و بهینه سازی فرآیند با Minitab

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

تیم آی آر آمار در نظر دارد تا برای اولین بار و به طور رسمی به ارائه سرفصل محتوای دوره های آموزشی در حوزه آمار و مطابق با نیاز کنونی اقدام نماید. بر این اساس در ادامه، سرفصل دوره آموزشی طراحی آزمایش ها و بهینه سازی فرآیندبا نرم افزار Minitab را مشاهده می کنید. این دوره پس از بررسی و کنترل تیم مجرب آی آر آمار مورد تایید و در اختیار عزیزان قرار گرفته است.

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

طراحی آزمایش ها و بهینه سازی فرآیندبا نرم افزار Minitab

48 ساعت=

معادل 6 روز

مناسب برای فراگیران شاغل در : صنایع تولید اتوماتیک، کارخانه تولید محصولات شیمیایی و کلیه کارخانه های درگیر فرآیند تولید

الف: آشنایی با آمار مقدماتی مانند رگرسیون خطی؛ب: حضور در دوره های مقدماتی نرم افزار SPSS ویا میانی آموزش آمار.

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

طرح آزمایش مقدماتی با نرم افزار MINITAB

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

طرح آزمایش مقدماتی با نرم افزار MINITAB

1:00 ساعت

تمامی علاقمندان به آمار

آشنایی با محیط ویندوز و صفحه گسترده -نصب minitab ورژن 14 به بالا

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

عبارات شرطی و حلقه ها در R

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

عبارتهای شرطی و حلقه ها در R

1:00ساعت

تمامیعلاقمندان به یادگیری زبان های برنامه نویسی

آشنایی با انواع داده در R ، آشنایی با توابع آماری و ریاضیاتی در R

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

قابلیت اطمینان محصولات با Minitab

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

تیم آی آر آمار در نظر دارد تا برای اولین بار و به طور رسمی به ارائه سرفصل محتوای دوره های آموزشی در حوزه آمار و مطابق با نیاز کنونی اقدام نماید. بر این اساس در ادامه، سرفصل دوره آموزشیقابلیت اطمنیان محصولات با نرم افزار Minitab را مشاهده می کنید. این دوره پس از بررسی و کنترل تیم مجرب آی آر آمار مورد تایید و در اختیار عزیزان قرار گرفته است.

عنوان دوره مدت دوره مخاطبین پیش نیاز دوره

قابلیت اطمنیان محصولات با نرم افزار Minitab 

32 ساعت=

معادل 4روز

مناسب برای فراگیران شاغل در : صنایع تولید اتوماتیک، کارخانه تولید محصولات شیمیایی و کلیه کارخانه های درگیر فرآیند تولید

الف: آشنایی با آمار مقدماتی مانند رگرسیون خطی؛ب: حضور در دوره های مقدماتی نرم افزار SPSS ویا میانی آموزش آمار.

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

مدیریت داده‌های گم‌شده و غیرعددی در نرم افزار R

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 عنوان دوره

 مدت دوره(ساعت/دقیقه)

 مخاطبین

 پیش نیاز دوره

مدیریت داده‌های گم‌شده و غیرعددی در نرم افزار R

1:00

 تمامی علاقه مندان به یادگیری زبان های برنامه نویسی -دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 آشنایی با محیط نرم افزار R و آشنایی با انواع داده ها

توجه:

تیم آی آر آمار آمادگی دارد تا نسبت به انجام کلیه تحلیل‌های  آماری با نرم افزارهای آماری اقدام نماید. بر این اساس کافیست به قسمت درخواست انجام پروژه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. 

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ در کنار شما باشیم

با ما در تماس باشید

آمار سایت