دوره آمار استنباطی (سطح دو)

نوشته شده توسط فرزانه پاسبان. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

 

عنوان دوره

مدت دوره

مخاطبین

پیش نیاز دوره

آماراستنباطی(سطح دو)

12

تمامی علاقه مندان که بامفاهیم آمارتوصیفی آشنایی دارند

آشنایی با آمارتوصیفی وآماراستنباطی سطح یک

 

جلسات برگزاری

سرفصل

مدت تدریس

(ساعت /دقیقه )

جلسه اول

انواع توزیع t

1:30

جلسه دوم

تفاوت آزمون Z وt

0:30

جلسه سوم و چهارم

 ویژگی های توزیع t

0:30

جلسه پنجم

شکل توزیع t

0:30

جلسه ششم

فاصله اطمینان t

1:00

جلسه هفتم

تجزیه وتحلیل واریانس

1:00

جلسه هشتم

مجموع مجذورات

1:00

جلسه نهم

مراحل محاسبه آزمون F

1:00

جلسه دهم

روش آزمون توکی T

0:30

جلسه دهم

روش شفه

0:30

جلسه یازدهم

آزمون های معنادارپارامتریک وغیرپارامتریک

1:00

جلسه دوازدهم

کاربردآزمون های ناپارامتریک

1:00

جلسه دوازدهم

آزمون خی دو

1:00

جلسه دوازدهم

آزمون خی دو،دومتغیری

1:00

مجموع

12

 

جهت درخواست آموزش نرم افزارهای آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:   09300023999

Tags: مقالات رایگان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ در کنار شما باشیم

با ما در تماس باشید

آمار سایت