دوره آمار استنباطی (سطح یک)

نوشته شده توسط فرزانه پاسبان. منتشر شده در سرفصل دوره های ما

پیش نیاز دوره

مخاطبین

مدت دوره

عنوان دوره

آشنایی با آمارتوصیفی

تمامی علاقه مندان که با مفاهیم آمارتوصیفی آشنایی دارند

12

آماراستنباطی (سطح یک )

 

جلسات برگزاری

سرفصل

مدت تدریس

(ساعت/دقیقه )

جلسه اول

پیشامد تصادفی

0:30

جلسه اول

انواع احتمال

1:30

جلسه دوم

فنون شمارش

0:30

جلسه دوم

متغیرهای تصادفی

0:30

جلسه دوم

توزیع دوجمله ای

1:00

جلسه سوم

اهداف آماری

0:30

جلسه سوم

روش های صحیح نمونه گیری

1:30

جلسه چهارم

آزمون فرض

1:00

جلسه چهارم

توان آزمون

0:30

جلسه چهارم

سطح معنا دار

0:30

جلسه چهارم-جلسه پنجم

آزمون های یک دامنه و دو دامنه

0:30

جلسه پنجم

منحی طبیعی

0:30

جلسه پنجم

مقایسه توزیع های گسسته وپیوسته

0:30

جلسه پنجم

معادله منحنی طبیعی

0:30

جلسه ششم

قانون اعدادبزرگ

0:30

جلسه ششم

توزیع میانگین های نمونه

0:30

جلسه ششم

تک نمونه ای آزمون Z

1:00

مجموع

12

 

جهت درخواست آموزش نرم افزارهای آماری و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:   09300023999

Tags: مقالات رایگان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ در کنار شما باشیم

با ما در تماس باشید

آمار سایت