محاسبه ضریب همبستگی

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در این آموزش با استفاده از رویه همبستگي دو متغيره (Bivariate Correlations) و بر روی داده ی car-sales.sav به آموزش نحوه محاسبه و تحلیل همبستگی می پردازیم. در این راستا به معرفی ضریب همبستگی پیرسون- اسپیرومن و تاو کندال می پردازیم. همچنین در خصوص نمودار پراکندگی (scatter plot) بحث می کنیم.

برای مشاهده فیلم آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید. همچنین جهت راحتی شما کاربر گرامی، در لینک زیر بار گذاری شده است.

گروه بندی(Split File)

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در این آموزش با استفاده از رویه گروه بندی و تفکیک فایل داده  (Split File) و بر روی داده ی Demo.sav به آموزش نحوه تفکیک و قابلیت های آن می پردازیم. بر این اساس، در این فایل آموزشی و در دو بخش به ارائه نحوه تفکیک و گروه بندی فایل براساس یک یا چند متغیر گروه بندی می پردازیم و تاثیر این گروه بندی بر خروجی تحلیل را بحث می نماییم. همچنین نحوه فعال و یا غیر فعال کردن Split را آموزش می دهیم.

برای مشاهده فیلم آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید. همچنین جهت راحتی شما کاربر گرامی، در لینک زیر بار گذاری شده است.

نمونه گیری تصادفی طبقه بندی

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نمونه گیری تصادفی طبقه بندی در دسته روشهای نمونه گیری احتمالی قرار می گیرد و در عمل بسیار کاربرد دارد. حال قصد داریم به کاربران گرامی در خصوص نحوه اجرای طرح نمونه گیری طبقه بندی در نرم افزار SPSS آموزش دهیم. 

دو منظور و در واقع دو طرح متفاوت از نمونه گیری طبقه بندی را اجرا خواهیم نمود: انتخاب  الف) درصد برابر از هر طبقه، ب) تعداد برابر از هر طبقه

عدد تصادفی در SPSS

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

از توزیع های آماری برنولی، دوجمله ای، نرمال و ... می توان به راحتی عدد تصادفی را در نرم افزار SPSS تولید نمود. برای این منظور لازم است به اندازه تعداد نمونه ای که می خواهید عمل زیر را انجام دهید: فرض کنید 100 نمونه تصافی از توزیع دوجمله ای با پارامترهای n=10  و  p=0.3 می خواهید. الگوریتم زیر را دنبال  کنید. ما از ذکر جزئیات خودداری می کنیم.

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ در کنار شما باشیم

با ما در تماس باشید

آمار سایت