آزمون دوجمله‌اي(ناپارامتری)

نوشته شده توسط مشاور آماری . منتشر شده در SPSS

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

رویکرد Binomial Test يك نسبت مشاهده شده از موارد را با نسبت مورد انتظار تحت يك توزيع دو جمله‌اي با يك پارامتر احتمالي مشخص مقايسه مي‌نمايد. نسبت مشاهده شده يا با تعداد مواردي كه اولين مقدار يك متغير دو مقوله‌اي (dichotomous) را دارا است تعريف مي‌شود يا با تعداد موارد در يك نقطة برش داده شده يا پائيني‌تر، در يك متغير كمي. در حالت پيش فرض، پارامتر احتمالي براي هر دو گروه برابر 0.5 مي‌باشد، اگر چه ممكن است تغيير نمايد. براي تغيير احتمال، يك نسبت آزمون را براي گروه اول وارد مي‌نماييد. احتمال مربوط به گروه دوم برابر با 1 منهاي احتمال مربوط به گروه اول است. بعلاوه، آماره‌هاي توصيفي و / يا چارك‌هاي مربوط به متغير آزمون ممكن است ظاهر شود.

مقایسه چندین توزيع(Comparing Several Distributions)

يك شركت مخابراتي حدود 27% مشتريان خود را براي پارازيت‌هاي هر ماه از دست مي‌دهد. به منظور رفع اين معضل، مديريت مي‌خواهد بداند كه آيا اين درصد در سرتاسر گروه‌هاي مشتريان تغيير مي‌نمايد. اين اطلاعات در فايل telco.sav ذخيره شده است(برای دانلود فایل  با فرمت SAV کلیک کنید). با استفاده ازآزمون دو جمله‌اي تعيين كنيد كه آيا نرخ واحد از پارازيت، به قدر كافي چهار نوع اصلي مشتريان را توصيف مي‌نمايد.

 آماده كردن داده‌ها(Preparing the Data)

به منظور اجراي آزمون، ابتدا بايد فايل را با Category Customer تقسيم نماييد.

1ـ براي تقسيم فايل، مسير Data > Split File را از نوار منوي Data Editor برگزينيد.

2ـ گزينة Compare groups را انتخاب كنيد.

3ـ گزينة Customer Category را بعنوان متغيري كه گروه‌ها بر آن بنا مي‌شوند (Groups Based on) انتخاب نماييد.

4ـ Ok را كليك كنيد.

 

اجرای تحليل(Running the Analysis)

 1ـ مسير ...Analyze>NonParametric Tests >Legacy Dialogs>Binomial را از نوار منو برگزينيد. 

 

 2ـ Churn Within Last month را به عنوان متغير آزمون برگزينيد.

3ـ 0.27 را بعنوان نسبت آزمون(test proportion) وارد كنيد.

 

4ـ دكمة Options را كليك كنيد.

5ـ گزينة Descriptive را فعال نماييد.

 

6ـ دكمة Continue را كليك كنيد.

7ـ Ok را در جعبه محاورة Binomial Test كليك كنيد.

جدول آماره های توصیفی(Descriptive Statistics Table)

چون Churn Within Last month يك متغير دو مقوله‌اي (dichotomous) است، ميانگين، نسبت پارازيت را با هر نوع مشتري بيان مي‌نمايد. ضرب اين نسبت‌ها در 100، همين داده‌ها را بر حسب درصد بيان مي‌نمايد.

 

 براي مثال، درصد ریزش براي مشترياني كه فقط با سرويس اصلي مشترك شده‌اند برابر 31% مي‌باشد. به طور مشابهي، مشترياني كه با سرويس‌هاي الكترونيكي اشتراك يافته‌اند نرخ ریزشمعادل 27% در ماه گذشته گزارش شده است. حدود 280 مشتري از سرويس‌هاي اضافي(تماس سخه طرفه، فوروارد تماس، انتظار تماس و ...) براي راحتي بيشتر استفاده مي‌نمايند. اخیرا، از این تعداد  فقط 16%  ریزش رخ داده است. درصد ریزشمربوط به مشترياني كه با همة سرويس‌ها مشترك شده‌اند 37% و به عبارتی 10% بالاتر از ميانگين مشتريان مربوط به ماه قبل می باشد.

جدول دو جمله ای(The Binomial Test Table)

هر پانل جدول آزمون دوجمله‌اي يك آزمون دوجمله‌اي را نشان مي‌دهد. مثلاً، پانل اول آزمون فرضية صفري كه بيان مي‌كند نسبت پارازيت براي كاربران Basic Service همان نسبت ریزشدر نمونه كل مي‌باشد را نشان مي‌دهد (a).

ـ از 266 مشتري Basic Service، 83 ریزشدر ماه گذشته وجود دارد. ستون Observed Prop. در اينجا نشان مي‌دهد كه اين 83 مشتري، 31% براي گروه Basic Service در اين نمونه در نظر گرفته شده‌اند (b).

نسبت آزمون 0.27 حكايت از آن دارد كه بايد انتظار داشته باشيم 0.27*266، يا حدود 72 مشتري را در نتيجه ریزش از دست بدهيم (c). 

خلاصه(Summary)

 با استفاده از رویکرد آزمون دو جمله ای، کاربر عزیز مشخص نموده است که نرخ ریزش بر اساس نوع مشتریان متفاوت است. حال که مشتریان سرویس جامع به عنوان نوع مشتریان با ریسک بالا مشخص شده اند، شما می بایست تلاش و تمرکز بیشتری را انجام دهید تا دلیل و چرایی  نا رضایتی این مشتریان را بررسی نمایید.

استفاده از نقطه برش برای تعریف نمونه‌ها(Using a Cut Point to Define the Samples)

به عنوانی بخشی از ادامه تحلیل ریزی پایه مشتریان، یک سوال شرکت مخابرات این است که چه کسانی (دسته ای) از مشتریان ناراضی زیر و یا بالای میانه درآمد خانوارها 47000 دلار می باشد. مجدد از فایل قبلی استفاده خواهیم نمود.

آماده كردن داده‌ها(Preparing the Data)

براي اجراي آزمون، بايد ابتدا فايل را با Churn Within Last month تقسيم نماييد.

1ـ براي تقسيم فايل، مسير Data > Split File را از نوار منوي Data Editor انتخاب كنيد.

2ـ دكمة Reset را كليك كنيد تا تنظيمات پيش فرض بازخواني شوند.

3ـ گزينة ‌Compare groups را انتخاب نماييد.

4ـ Churn Within Last month را به عنوان متغيري كه گروه‌ها بر آن قرار مي‌گيرند انتخاب كنيد.

5ـ Ok را كليك كنيد.

 

اجرای تحليل(Running the Analysis)

 1ـ مسير ...Analyze>NonParametric Tests >Legacy Dialogs>Binomial را از نوار منو برگزينيد. 

2ـ دكمة Reset را كليك كنيد تا تنظيمات پيش فرض بازخواني شوند.

3ـ Household income in thousands را به عنوان متغير آزمون برگزينيد.

4ـ 47 را به عنوان نقطة برش تايپ كنيد تا دو مقوله‌اي تعريف گردد.

 

5ـ دكمة Options را كليك كنيد.

6ـ گزينة Quartiles را فعال نماييد.

 

7ـ دكمة Continue را كليك كنيد.

8ـ Ok را در جعبه محاورة Binomial Test كليك كنيد.

 

چارك‌هاي درآمد در گروه ریزش(Income Quartiles by Churn Group)

 جدول توصيفي چارك‌هاي هر گروه پارازيت را نمايش مي‌دهد. معمولاً، مشتريهايي كه در ماه گذاشته ریزش داشته‌اند كمترين درآمدها را داشته‌اند.

 

جدول آزمون دو جمله‌اي با مقادير Churn within Last month تقسيم مي‌شوند. آزمون اول فقط آن مشترياني در نمونه كه در ماه گذشته ریزشنداشته‌اند انتخاب مي‌نمايد (a). با اين گروه فايل تقسيمي اول، نقطة برش دو گروه را ايجاد كرده است. گروه اول شامل مشترياني است كه ریزشنداشته‌اند و عايدي آنها كمتر يا مساوي ميانه مربوط به نمونه كل مي‌باشد (b).

در اين داده‌ها فقط نيمي از آنها داراي درآمد متوسط يا كمتر از آن هستند. همانطور كه انتظار مي‌رود، اختلاف در نسبت‌ها قابل توجه نيست (c). با اين وجود، 274 مشتري كه ماه گذشته ریزشداشته‌اند، نسبت درآمدها در ميانه يا پائيني‌تر از آن بطور معني‌داري از مقدار فرضيه صفر اختلاف دارد (d).

 

خلاصه(Summary)

 با استفاده از نقطه برش برای تعریف گروه، شما کاربر محترم در یافتید که اکثریت مشتریان که در ماه قبل از خرید خدمات خارج شده اند؛ زیر میانه درآمد خانوار قرار می گیرند. حال این مشتریان به عنوان مشتریان با ریسک بالا مشخص شده اند، شما می بایست بیشترین تلاش خود را روی این مساله  بگذارید که چرا این مشتریان ناراضی هستند.

 

جهت درخواست آموزش نرم افزار SPSS و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر میتوانید با تیم آی آر آمار در ارتباط باشید. لازم به توضیح می باشید فرآیند مشاوره و همچنین پاسخگویی به سوالات کوتاه به صورت کاملا رایگان ارائه می گردد.

 

شماره تماس:   09300023999

رایانامه:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tags: پروژه های آماری مقالات رایگان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دفاتر ما

تماس با ما آمادگی داریم تا با شبکه ای از همکاران و مشاوران در هر یک از شهرهای بزرگ در کنار شما باشیم

با ما در تماس باشید

آمار سایت